Historia av Björn Borg

Här minns Björn Borg tillbaka om pimpelprofiler och mycket annat.