Sportfiskarnas grenansvarige Marino in action! Sportfiskarnas grenansvarige Marino in action!

PIMPELSPORT MORMYSKA CUP 2019

Följande regelverk skall tillämpas:

Pimpelsport Mormyska Cup
består denna säsong av 15 deltävlingar från söder till mellersta delen av landet. Tanken är att sprida ut dem så gott det går geografiskt.

Samtliga tävlande i en deltävling kommer få poäng. Vinnaren får 30 poäng och därefter fördelas det i fallande skala enligt nedan:

1:a - 30 poäng
2:a - 23 poäng
3:a - 20 poäng
4:a - 17 poäng
5:a - 14 poäng
6:a - 11 poäng
7:a - 8 poäng
8:a - 6 poäng
9:a - 4 poäng
10:a - 2 poäng
11:a och sämre - 1 poäng

Om en mormyskatävling sker i flera deltävlingar under en dag gäller det sammanräknade resultatet i tävlingens deltävlingar.

Man får tillgodoräkna sig poäng från maximalt 5 deltävlingar. Den med flest poäng efter att alla deltävlingar genomförts är vinnare av Pimpelsport Mormyska Cup år 2022 och erhåller därmed ett vandringspriset och ett NERO Mini Telescopic med platta för skruvdragare 130mm, 150 mm eller 180 mm. I denna cup deltar alltså alla oavsett klass.

Deltagande i Pimpelsport Mormyska Cup sker automatiskt om man deltar i en deltävling. Önskar man inte delta i Pimpelsport Mormyska Cup är det bara att maila undertecknad så tas du bort från tävlingen.

Obs! Om någon av ovanstående tävling ställs in så ersätts den inte per automatik med annan tävling. Dock kommer vi försöka hitta eventuella ersättningstävlingar samma helg.