Sportfiskarnas grenansvarige Marino in action! Sportfiskarnas grenansvarige Marino in action!

PIMPELSPORT MORMYSKA CUP 2019

Följande regelverk skall tillämpas:

Pimpelsport Mormyska Cup
består denna säsong av 15 deltävlingar från söder till mellersta delen av landet. Tanken är att sprida ut dem så gott det går geografiskt.

För att göra årets PMC ännu lite mer attraktivt förutom möjligheten att vinna en Ice Box Pelican som ISFISKESPECIALISTEN sponsrar med så kommer vi på alla deltävlingar samla in 20 kr/deltagare (gäller endast de som önskar delta i PMC). Dessa pengar kommer sedan oavkortat gå tillbaka till de tre som placerar sig på pallen när säsongen är slut. Fördelningen kommer vara 60% till vinnaren, 25% till tvåan och 15% till trean. Pengarna Swishas till Marino Sanvincenti på 070-325 12 15 där man även skriver sitt namn. Redovisning av potten kommer ske efter varje deltävling. Det kommer alltså endast vara de som betalar 20 kr på deltävlingarna som kommer ingå i resultatredovisningen av en PMC-deltävling.

Samtliga tävlande som betalat en tjuga i en deltävling kommer få poäng. Vinnaren får 30 poäng och därefter fördelas det i fallande skala enligt nedan:

1:a - 30 poäng
2:a - 23 poäng
3:a - 20 poäng
4:a - 17 poäng
5:a - 14 poäng
6:a - 11 poäng
7:a - 8 poäng
8:a - 6 poäng
9:a - 4 poäng
10:a - 2 poäng
11:a och sämre - 1 poäng

Om en mormyskatävling sker i flera deltävlingar under en dag gäller det sammanräknade resultatet i tävlingens deltävlingar.

Man får tillgodoräkna sig poäng från maximalt 7 deltävlingar. Den med flest poäng efter att alla deltävlingar genomförts är vinnare av Pimpelsport Mormyska Cup år 2019 och erhåller därmed ett vandringspriset. I denna cup deltar alltså alla oavsett klass.

Deltagande i Mormyska Cup sker automatiskt om man deltar i en deltävling. Önskar man inte delta i Mormyska Cup är det bara att maila undertecknad så tas du bort från tävlingen.

Obs! Om någon av ovanstående tävling ställs in så ersätts den inte per automatik med annan tävling. Dock kommer vi försöka hitta eventuella ersättningstävlingar samma helg.