2016 > 11

Har kommer resultat ifrån helgens tävling på Råneåträsket.
Mariana Sundqvist hade högsta vikten med 3,2kg.
I övrigt så var det ett svårfiskat Råneåträsk enligt rapport.

Läs hela inlägget »

Här kommer den senaste versionen av sammanställda tävlingar som Pierre Welander har gjort.

Läs hela inlägget »

Björn Borg slutar aldrig att överraska. Nu har han skrivit en text om Östergötlands pimpelhistoria. Fler kommentarer är överflödiga. Läs och koppla bort höstrusket för ett tag.
 

Läs hela inlägget »

Säsongen började bra för Falubygden på Porfyrdammen där Anders Nilsson vann herrsenior före brorsan sin som var tvåa. I herrveteran vann Peo Liss, även han ifrån Falubygden.
Bäste dam blev Ingrid Jernberg, Juniorklassen vann Oscar Wallin och Egon Larsson vann knatteklassen.

Värt att notera är Älvdalens mönstring av juniorer, då 5 st juniorer/knattar deltog.

Resultat

Läs hela inlägget »
Vem får lyfta vandringspriset 2017 och 2018? Vem får lyfta vandringspriset 2017 och 2018?

På tävlingsmötet i helgen meddelades två nyheter ang. kommande års pimpel-SM.

Dels kommer 2017 års SM avgöras på Burträsket några mil utanför Skellefteå. Mer detaljerad information kommer att skickas ut inom de närmsta veckorna.

SM 2018 kommer avgöras i Stockholmsdistriktet i februari månad. Tävlingsvatten blir av allt att döma Mälaren och arrangörer Enskede och Stäket.

Läs hela inlägget »
Etiketter: sm

I går var det dags igen för Sportfiskarnas tävlingsmöte. Ett möte som hålls en gång varannat år. Där det beslutas i tidigare inskickade motioner och det hålls även en typ av årsmöte där Sportfiskarnas tävlingsverksamheter gås igenom. 

För vår del som vurmar om pimpel och för en del läsare även mormyska så är våra representanter i tävlingskommitén Erik Tikkanen(Pimpel) och Marino Savencenti(Mormyska) som nu är efterträdare till Andreas Wetterhall. Riktigt bra killar som har varit, och kommer vara, stora resurser för utvecklingen i respektive gren.

Till årets möte hade 90 personer tagit sig till Bromma där mötet hölls, 80 av dessa hade rösträtt vilket troligtvis innebar ett nytt deltagarrekord. Det talades om skräckexempel där endast 4 personer har deltagit på tävlingsmötet några år bakåt.

Personerna på plats var alla engagerade och sig villiga att besluta om tävlingsfisket framtid. Varje distrikt och fiskeklubb(som är bunden till sportfiskarna) har minst en varsin röst. Det skall även nämnas att Sportfiskarna ersätter resor med olika summor beroende på hur långt man har till mötet. De med mer än 30 mil får öven ersättning för boende. Så Sportfiskarna är beredda att lägga ner mycket pengar på att alla klubbar ska kunna delta i demokratin. Sen att bara ca 80 röster av 425 utnyttjas är väldigt tråkigt men tyvärr inget att göra åt att inte fler tar sin chans och faktiskt bidrar till besluten inom tävlingsfisket. För vill man ha något att säga till om, måste man alltså vara på plats. 

Här nedan kommer mer om motionerna och de utfall som blev.

Motion 3: Som handlade om en höjd insats alternativ avsättning av insatsen på Pimpel SM. Den del som det pratades om skulle gå direkt till landslagskläder vid NM. 
Diskussionerna gick heta och argumenten var både för respektive emot.
Reslutat: Avslag

Motion 4 till 8: Handlade om hur VM-kval i mormyska skall utföras.
Också här blev det en del debatt, och votering kring motionerna.
Resultat: Här blev det bifall på motion 4 och 6 till 8. Motion 5 föll bort då det blev bifall på 4.

Motion 9: Där det låg på förslag att NM skall genomföras under 2 dagar. Lag och Indv var för sig. Inte som idag då bägge tävlingar utförs samtidigt.
Resultat: Tävlingskommitén tar det här vidare för att diskutera med övriga nationer (Finland och Norge)

Motion 10: Förslag om ändringar i klasser och åldrar.
De flesta röster som höjdes var emot denna typ av förändring.
Resultat: Avslag på alla förslag.

Motion 11: Som handlar om antalet deltagare i lag i Pimpel och traditionellt mete på SM och DM.
De flesta ansåg att det var bra att gå från 4 till 3 deltagare, inte minst eftersom att fler klubbar antagligen kan forma klubblag.
Resultat: Bifall, fortsättningsvis är det tremannalag som gäller.

Motion 12: Åldersgränsen för när senior övergår till veteran skall vara densamma i mormyska, mete och pimpel:
Resultat: Bifall

Motion 13: Angående lagsammansättning på damsidan.
Resultat: Avslag, klassindelningen på lagtävlingar blir densamma som idag.

Motion 14 till 16: Om man skall införa maxmått på abborre.
Dagens längsta debatt, omkring 1 timme. De flesta ansåg att avsikten med mortionerna är positiv men att den är svår att genomföra effektiv i praktiken utan att ex skada fiskens ögon vid kyla. Men bra att diskussionerna hur vi använder våra vatten uppmärksammans.
Resultat: Avslag

Motion 17-20: Skall elborrar få användas?
Resultat: Bifall på motion 17, elborrar får nu användas fritt av deltagare över 70 år på SM och DM

Motion 22: Om Öppet SM
Också relativt lång debatt, inte minst eftersom att vi ser allt minladre vintrar där distikt inte kan genomföra sina kvaltävlingar.Idag finns en avsaknad av tydliga besked gällande regler i sådana fall.
Resultat: Avslag men tävlingskommitén skall senast den 31 januari lämna tydliga besked om vad som händer när disterikt inte kan genomföra SM-kval.

Motiona 21, 23 till 25: Om antagningsprocent vid kval från DM till SM i trad mete och Pimpel.
Resultat: Bifall på motion 24-25. I senior och veteranklasserna så är den nya kvalifikationsprocenten 25% istället för tidigare 15%. I övrigt så behålls tidigare regler.
25% gäller också för lag, där det tidigare har vart 1 lag av 6.

Motion 26: Om förbud av mobiltelefon och GPS i tävlingssyfte.
Stor majoritet var emot motionen i debatten.
Resultat: Avslag, telefon och GPS får fortsatt användas.

Motion 27: Om vilket ansvar Sportfiskarna har för enskilda SM-arrangörer.
Resultat: Avslag

Sammanfattningsvis så blev det en del förändringar och den största för pimpelsportens del är givetvis antalet deltagare i lag. Där man går ifrån 4 till 3 st. Vissa blir glada då de har svårt att få ihop 4 fiskare i klubben och andra blir ledsna då de måste splittra ett lag som hållit ihop länge. Vilket jag givetvis förstår. Men samtidigt så tror jag att Lag-SM kommer att bli en öppnare tävling med tremannalag än vad det har vart på senare år. Det återstår att se hur de nya reglerna kommer att påverka. 

Till er som är missnöjda med något av besluten så är det ett nytt möte om två år. Så börja fila på era motioner nu och delta sedan på tävlingsmötet.

Nedan kan ni se tre profiler från mötet sammanfatta dagen.
Film 1. Anssi, tävlingsansvarig Sportfiskarna
Film 2. Erik, grenansvarig pimpel
Film 3. Marino, grenansvarig mormyska.

/Erik

Läs hela inlägget »
Hur lockar pimpelsporten fler nybörjare? En av frågorna inför årets tävlingsmöte. Hur lockar pimpelsporten fler nybörjare? En av frågorna inför årets tävlingsmöte.
I helgen hålls 2016 års tävlingsmöte i Stockholm och det ser ut att bli riktigt välbesökt vilket känns väldigt roligt. Tävlingskommitténs argumentation för mötets motioner är dock, enligt mig, allför svaga. Dessutom duckar kommitén för helgens kanske hetaste fråga, hur landslagsuttagningen till mormyska-VM skall avgöras.

Tävlingskommittén är generellt restriktiv i sin hållning till motionerna. De flesta får ett förslag till avslag. Och på ett sätt kan jag förstå den hållningen. Det kan t o m vara rätt att inte förorda förslag som man inte riktigt vet hur de faller ut. Det som stör mig är dock att de agerar ologiskt samt att  argumentationen till ställningstagandena är överlag svaga eller t.o.m. baserade på direkt felaktig information.

3 eller 4 lagmedlemmar?
Daniels o min motion om att gå från 4 till 3 lagmedlemmar i klubblag-SM är det kanske tydligaste exemplet. Här besvarar kommittén vår motion med att försök med 3 lagmedlemmar har gjorts i junior o damklass under de två senaste åren och att kommittén utvärderat försöket med negativt resultat. Därför är kommitténs förslag att återgå till 4 lagmedlemmar i samtliga klasser. Problematiken som vi upptäckt är dock att det aldrig gjorts något försök med 3 mannalag i SM. Kommitténs motivering är således både felaktig och vilseledande! 

Öppet SM eller ej?
Ifråga om om öppet SM ger kommittén förslag om avslag på motionen med argumentet att öppna SM skulle innebära slutet för DM. Det tror inte vi, så redan där har vi skilda åsikter (vilket man givetvis kan ha). Men det som verkligen retar är att kommittén nöjer sig med att enbart säga nej, och inte förklarar hur man själva tänker sig att dagens kvalsystem skall anpassas till ex mildare vintrar som vållat stora problem under senare år (och som lär bli än mer påtagligt i framtiden).

Överge viktsystemet!?
Men det som ändå överraskar mest är att kommittén helt och fullt, utan omsvep eller vidare förklaring eller kritiskt tänkande,förordar att överge nuvarande väl inarbetade viktinvägningssystem för pimpeltävlingar. Jag pratar om motionerna om att abborrar över x cm skall återsättas. Och Missförstå mig inte nu. Jag är den förste som värnar om fiskens fortlevnad. Och alla som tävlingsfiskar vet att det är sällan man får stora fiskar (förutom i Norrland där de flesta SM nu hålls). Dessutom förstår jag helt och fullt vad motionärerna syftar till och kan i stora drag hålla med dem. MEN, det jag däremot ser stora risker med om man förordar återsättning över x antal cm, och som jag tog för givet att även en i övrigt restriktiv kommitté borde ha insett,  är att vi i så fall kommer komplicera dagens enkla och allmänt accepterade viktsystem till en svårkombinerad vikt- och bedömningssport. Det kommer kunna leda till mycket svåra situationer och det är troligt att liknande scenarion kommer stå i fokus för var och varannat SM: 

En tävlande får plötsligt en abborre på runt 40 cm på ett SM. Beroende på hur den tävlanden mäter den kan den vara 39,40 eller 41 cm. Han/hon tar därför med sig fisken in för invägning/inmätning eftersom denne antagligen kan vinna SM guld OM fisken räknas. Tyvärr säger arrangören vid den kombinerade inmätningen/invägningen att fisken är 40,5 cm och således är den utom tävlan. Den tävlande protesterar givetvis och vill ha en grundlig bedömning av hela tävlingsledningen och efter en noggrann analys ger en majoritet (inte alla) den tävlande godkänt! Fisken anses vara mer 40 cm än 40, 5 cm. Folket omkring börjar direkt snacka om att fiskaren ifråga ju känner delar av tävlingsledningen och att de dömt till dennes fördel pga det. Mörkret har hunnit lagt sig innan prisutdelningen är igång och glädjen över den tävlandes vunna guld försvinner då diskussionerna efteråt handlar mer om millimeterbedömningen än om tävlingsresultatet i sig. 

Dessutom, och inte minst, bör man vara medveten om att antalet fiskar runt 40 cm som skall mätas noggrant antagligen kommer skadas av vinterkylan innan de slutligen kan återsättas. Vad har vi då egentligen uppnått?

Det logiska här, om kommittén följt en röd  och professionall tråd hade varit att berömma syftet med motionen och sagt att  Sportfiskarna öppnar upp för att arrangera "storabborrtävlingar" med enbart mätningsmoment förutsatt att man kan försäkra sig om att fisken inte skadar sig. Sådana tävlingarna har förövigt jag med fler själva diskuterat att anordna redan i år för det vore såväl modernt som roligt. Dessutom skulle tävlingsformen antagligen kunna locka en del som annars inte tävlingsfiskat men som är inbitna ismetare/gäddfiskare!

Summa summarum. Om kommittén varit genomgående restriktiv eller för den delen positiv i sina ställningstaganden hade jag åtminstone sett en röd tråd. Nu känns det mest som att man singlat slant och argumenterat utifrån den känsla som man bar på just för stunden. Då blir det lätt fel...

Ses därnere gott folk!
Martin
Läs hela inlägget »

Resultat från säsongens först pimpeltävling 2016
Plats: Kallträsk. Endast abborre. 3 timmars fiske
11 minusgrader, vindstilla och sol.
Isen 12 cm tjock med ett lätt snötäcke på ett par cm.

1 Kenneth Sannemalm 13213
2 Marina Sundqvist 12196
3 Jerry Nilsson 12078
4 Stig Granström 10697
5 Lena Nilsson 10277
6 Kurt Hellman 9354
7 Elisabeth Sannemalm 7947
8 Lars Lööv 6601
9 Erling Sannemalm 5652
10 John-Erik Sundqvist 5499

Läs hela inlägget »

Vi har spelat in en podcast som är ett litet försnack inför säsongen och även inför Tävlingsmötet.

Dessvärre strulade tekniken lite och framförallt beror det på en riktigt dålig uppkoppling i Gustafs. Det är lite hackigt och ett tag faller Martin bort(runt minut 25). Men vi får hoppas att ni får ut något gott av att lyssna igenom det här.
 

Läs hela inlägget »

Kommande tävlingar

Våra sponsorer

loading...
PIMPELSPORT CUP 2024


1. Per Chefen Nilsson 550 p 
2. Tomas Hulån Olsson 512 p
3. Tomas RM Larsson 496 p
4. Jonas Gustafsson 461 p
5. David Öman 456 p
Se komplett lista här

PIMPELSPORT MORMYSKA CUP 2024 - SLUTSTÄLLNING

1. Jimmi Bornström, 136 p
2. Thomas Nilsson, 110 p
3. Marino Sanvincenti, 104 p
4. Greger Carlsson, 89 p
5. Magnus Andersson, 81 p
Se komplett lista här

Senaste kommentarer