Fiske efter Norsabborre

Björn Borg har skrivit en intressant artikel om Henry Hermanssons jakt på Norsabborren.