Finlands betesutdelning

1 kg fjädermygg skall fördelas