Media på plats

Nu blir det ut med media på en tur oå isen.