En kortare film med segerintervju på Hedsjöpimpeln