Nyårsnappet på Lilla Aspan

Isen hann inte bygga på sig tillräckligt på Ösjön.
Så Nyårsnappet kommer att hållas på Lilla Aspan istället.

tävlingstid 11-14.

Välkommen hälsar Borlänge SFK