Inför tävlingsmötet: Argumentationen håller inte, tävlingskommitén

Hur lockar pimpelsporten fler nybörjare? En av frågorna inför årets tävlingsmöte. Hur lockar pimpelsporten fler nybörjare? En av frågorna inför årets tävlingsmöte.
I helgen hålls 2016 års tävlingsmöte i Stockholm och det ser ut att bli riktigt välbesökt vilket känns väldigt roligt. Tävlingskommitténs argumentation för mötets motioner är dock, enligt mig, allför svaga. Dessutom duckar kommitén för helgens kanske hetaste fråga, hur landslagsuttagningen till mormyska-VM skall avgöras.

Tävlingskommittén är generellt restriktiv i sin hållning till motionerna. De flesta får ett förslag till avslag. Och på ett sätt kan jag förstå den hållningen. Det kan t o m vara rätt att inte förorda förslag som man inte riktigt vet hur de faller ut. Det som stör mig är dock att de agerar ologiskt samt att  argumentationen till ställningstagandena är överlag svaga eller t.o.m. baserade på direkt felaktig information.

3 eller 4 lagmedlemmar?
Daniels o min motion om att gå från 4 till 3 lagmedlemmar i klubblag-SM är det kanske tydligaste exemplet. Här besvarar kommittén vår motion med att försök med 3 lagmedlemmar har gjorts i junior o damklass under de två senaste åren och att kommittén utvärderat försöket med negativt resultat. Därför är kommitténs förslag att återgå till 4 lagmedlemmar i samtliga klasser. Problematiken som vi upptäckt är dock att det aldrig gjorts något försök med 3 mannalag i SM. Kommitténs motivering är således både felaktig och vilseledande! 

Öppet SM eller ej?
Ifråga om om öppet SM ger kommittén förslag om avslag på motionen med argumentet att öppna SM skulle innebära slutet för DM. Det tror inte vi, så redan där har vi skilda åsikter (vilket man givetvis kan ha). Men det som verkligen retar är att kommittén nöjer sig med att enbart säga nej, och inte förklarar hur man själva tänker sig att dagens kvalsystem skall anpassas till ex mildare vintrar som vållat stora problem under senare år (och som lär bli än mer påtagligt i framtiden).

Överge viktsystemet!?
Men det som ändå överraskar mest är att kommittén helt och fullt, utan omsvep eller vidare förklaring eller kritiskt tänkande,förordar att överge nuvarande väl inarbetade viktinvägningssystem för pimpeltävlingar. Jag pratar om motionerna om att abborrar över x cm skall återsättas. Och Missförstå mig inte nu. Jag är den förste som värnar om fiskens fortlevnad. Och alla som tävlingsfiskar vet att det är sällan man får stora fiskar (förutom i Norrland där de flesta SM nu hålls). Dessutom förstår jag helt och fullt vad motionärerna syftar till och kan i stora drag hålla med dem. MEN, det jag däremot ser stora risker med om man förordar återsättning över x antal cm, och som jag tog för givet att även en i övrigt restriktiv kommitté borde ha insett,  är att vi i så fall kommer komplicera dagens enkla och allmänt accepterade viktsystem till en svårkombinerad vikt- och bedömningssport. Det kommer kunna leda till mycket svåra situationer och det är troligt att liknande scenarion kommer stå i fokus för var och varannat SM: 

En tävlande får plötsligt en abborre på runt 40 cm på ett SM. Beroende på hur den tävlanden mäter den kan den vara 39,40 eller 41 cm. Han/hon tar därför med sig fisken in för invägning/inmätning eftersom denne antagligen kan vinna SM guld OM fisken räknas. Tyvärr säger arrangören vid den kombinerade inmätningen/invägningen att fisken är 40,5 cm och således är den utom tävlan. Den tävlande protesterar givetvis och vill ha en grundlig bedömning av hela tävlingsledningen och efter en noggrann analys ger en majoritet (inte alla) den tävlande godkänt! Fisken anses vara mer 40 cm än 40, 5 cm. Folket omkring börjar direkt snacka om att fiskaren ifråga ju känner delar av tävlingsledningen och att de dömt till dennes fördel pga det. Mörkret har hunnit lagt sig innan prisutdelningen är igång och glädjen över den tävlandes vunna guld försvinner då diskussionerna efteråt handlar mer om millimeterbedömningen än om tävlingsresultatet i sig. 

Dessutom, och inte minst, bör man vara medveten om att antalet fiskar runt 40 cm som skall mätas noggrant antagligen kommer skadas av vinterkylan innan de slutligen kan återsättas. Vad har vi då egentligen uppnått?

Det logiska här, om kommittén följt en röd  och professionall tråd hade varit att berömma syftet med motionen och sagt att  Sportfiskarna öppnar upp för att arrangera "storabborrtävlingar" med enbart mätningsmoment förutsatt att man kan försäkra sig om att fisken inte skadar sig. Sådana tävlingarna har förövigt jag med fler själva diskuterat att anordna redan i år för det vore såväl modernt som roligt. Dessutom skulle tävlingsformen antagligen kunna locka en del som annars inte tävlingsfiskat men som är inbitna ismetare/gäddfiskare!

Summa summarum. Om kommittén varit genomgående restriktiv eller för den delen positiv i sina ställningstaganden hade jag åtminstone sett en röd tråd. Nu känns det mest som att man singlat slant och argumenterat utifrån den känsla som man bar på just för stunden. Då blir det lätt fel...

Ses därnere gott folk!
Martin

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln